Громадське обговорення проєкту Закону України «Про інноваційні парки»

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт Закону України «Про інноваційні парки».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт Закону України «Про інноваційні парки».

Законопроєкт покликаний визначити правові та організаційні засади створення і функціонування в Україні інноваційних парків з метою забезпечення інноваційного розвитку економіки.

Необхідна активна економічна політика, здатна запустити інструментарій інноваційних парків на повну потужність, без чого складно вийти на новий рівень розвитку економіки держави. Необхідно сформувати комплексний та системний підхід, запропонований розробниками законопроєкту.

Документом пропонується:
– удосконалити законодавчу базу у сфері інноваційної діяльності та систематизувати різні види парків в один на прикладі найкращих міжнародних практик;
– визначити чіткий механізм щодо державної політики у сфері розвитку інновацій, підтримки та стимулювання інноваційної діяльності шляхом надання державної підтримки інноваційним паркам;
– створити сприятливі умови для провадження інноваційної діяльності інноваційних парків;
– сприяти розвитку сучасної інноваційної інфраструктури;
– підтримати розвиток інноваційного потенціалу держави та підвищення конкурентоспроможності економіки.

У якості критеріїв оцінювання ефективності інноваційних парків на макрорівні пропонується використовувати наступні показники:
– кількість інноваційних парків;
– частка інноваційних підприємств у загальній кількості підприємств;
– частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції;
– обсяг коштів, виділених на підтримку та розвиток інноваційної діяльності.

Прийняття законопроєкту забезпечить розвиток та ефективну взаємодію елементів національної інноваційної екосистеми, яка стане рушієм прискореного економічного зростання.

Зауваження та пропозиції можна подати до 29 жовтня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/2XnpH5i, https://bit.ly/3pdQFb7https://bit.ly/3jgJo6B 

2021-10-18

2021-10-18
Share

Громадське обговорення законопроєкту щодо підтримки та розвитку інноваційної діяльності

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності».

Наразі політику у сфері інноваційної діяльності формують чотири центральних органів виконавчої влади: Міністерство освіти і науки України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.  Це не дозволяє забезпечити повноцінний системний підхід  до формування та реалізації цієї політики, а заходи підтримки формуються та реалізовуються у кожній сфері окремо. 

Підготовлений законопроєкт визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання та підтримки державою інноваційної діяльності. Його прийняття забезпечить системний підхід до формування політики у сфері інноваційної діяльності, сприятиме розвитку та ефективній взаємодії елементів національної інноваційної екосистеми, яка зможе стати рушієм прискореного економічного зростання.

Проєктом закону пропонується:
– вдосконалити законодавче регулювання у сфері інноваційної діяльності;
– оновити інституційну структуру управління у сфері інноваційної діяльності;
– зняти бюрократичні обмеження під час державної реєстрації інноваційних проєктів;
– визначити мету та завдання державної політики у сфері інноваційної діяльності;
– створити сприятливі умови для провадження інноваційної діяльності;
– оновити перелік форм державної підтримки інноваційної діяльності та умови її надання;
– визначити надавачів державної підтримки;
– стимулювати збільшення обсягів реалізованої інноваційної продукції, кількості впроваджених нових технологічних процесів та нових видів продуктів;
– сприяти розвитку інноваційного потенціалу держави та підвищенню конкурентоспроможності економіки, забезпечення впровадження сучасних інноваційних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації інноваційної продукції.

В якості критеріїв оцінювання ефективності інноваційної діяльності на макрорівні пропонуються наступні показники:
– частка інноваційних підприємств у загальній кількості підприємств;
– частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції;
– обсяг коштів, виділених на підтримку та розвиток інноваційної діяльності;
– місце України в світових рейтингах, пов’язаних з інноваціями.

Проєкт Закону впливає на суспільні відносини у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Як видно з пояснювальної записки, будуть створені умови науковцям та інноваторам для отримання фінансування на виконання інноваційних проєктів, а також надана можливість реалізовувати спільні проєкти у межах здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної  діяльності. Будуть сформовані сприятливі умови для провадження інноваційної діяльності у закладах вищої освіти та наукових установах; заклади вищої освіти та наукові установи зможуть отримати державну підтримку (фінансування) для розвитку інноваційної інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази для провадження інноваційної діяльності. Будуть забезпечені належні умови для отримання фінансування суб’єктами господарювання для розвитку малого та середнього підприємництва у науково-виробничій сфері, стартапів та спін-оф компаній.

На державному рівні прийняття законопроєкту дозволить організувати системний підхід до формування політики у сфері інноваційної діяльності та забезпечити розвиток і ефективну взаємодію елементів національної інноваційної екосистеми, яка зможе стати рушієм прискореного економічного зростання.

Зауваження та пропозиції можна подати до 29 жовтня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3DS230lhttps://bit.ly/2XspHRI, https://bit.ly/3lQIkIb 

2021-10-18

2021-10-18
Share

Громадське обговорення змін до формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України представило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146».

Документ пропонує внести зміни до  формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти. Зазначені зміни стосуються розподілу видатків споживання загального фонду державного бюджету відокремленим структурним підрозділам закладів вищої освіти, які: 
– діють згідно із затвердженими в установленому порядку положеннями;
– мають окремо визначений ліцензований обсяг;
– безпосередньо здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти (крім фахових коледжів).

У разі підтримки підготовлених МОН пропозицій розподіл видатків споживання здійснюватиметься ЗВО в порядку, визначеному їх вченими радами. Показник масштабу діяльності вишу встановлюватиметься з урахуванням кількості здобувачів вищої освіти, які навчаються у даному закладі за контрактом. Пропонується збільшити індекс рівня вищої освіти для здобувачів третього освітньо-наукового чи освітньо-творчого та наукового рівнів до одиниці.

Обсяги надходжень до спеціального фонду від наукових та науково-технічних робіт, виконуваних за результатами конкурсу проєктів Національного фонду досліджень України, пропонується обов’язково ураховувати при визначенні показника наукової діяльності. Якщо чисельність осіб, які навчаються за відповідним рівнем вищої освіти, формою здобуття вищої освіти, спеціальністю (спеціалізацією, предметною спеціальністю, за якими здійснюється розміщення державного замовлення) на основі певного освітнього рівня, за яким сформовано державне замовлення в певному році, буде зменшуватися у межах 20 відсотків чисельності, визначеної на початок їх навчання, то фактична кількість таких здобувачів відповідно до проєкту постанови буде прирівнюватися до висхідної.

Зауваження та пропозиції можна подати до 22 жовтня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3oWz8ny, https://bit.ly/3lnuYmE, https://bit.ly/3mzMBis 

2021-10-08

2021-10-08
Share

Громадське обговорення проекту умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. 27 вересня 2021 року Міністерство освіти і науки України представило  для громадського обговорення проєкт Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти на 2022 рік.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

27 вересня 2021 року Міністерство освіти і науки України представило  для громадського обговорення проєкт Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти на 2022 рік.

Ураховуючи попередній досвід організації вступної кампанії, МОН намагається створити нові можливості для спрощення процедури подачі заяв для вступу, використовуючи сучасні цифрові підходи. 

Представлені на  розгляд пропозиції полягають у наступному:
– розширено можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою навчання;
– удосконалено розподіл обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами;
– скорочено перелік паперових копій документів для тих, хто користується такою формою подачі заяви;
– єдине фахове вступне випробування в магістратуру з використанням технологій ЗНО заплановано для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»;
– змінено перелік обов’язкових предметів для ряду спеціальностей, посилено роль математики під час вступу до ЗВО;
– для вступників на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М;
– у 2022 році для вступу прийматимуть сертифікати ЗНО 2019, 2020, 2021 та 2022 років;
– вступники зможуть подавати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Усі запропоновані зміни та нововведення мають забезпечити розвиток системи вищої освіти в цілому та підвищення конкурентоздатності університетів. 

Зауваження та пропозиції можна подати до 11 жовтня 2021 року.

Детальніше: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/27/Umovi.VO.01.2022.27.09.docx, https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/27/Forma.propoz.Umovy.VO.01.2022.27.09.docx, https://bit.ly/3kKM9OC, https://bit.ly/3kKMiSa 

2021-09-28

Фото: МОН

2021-09-28
Share

Законопроєкт «Про освіту дорослих»

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. 21 вересня 2021 року колегія Міністерства освіти і науки України розглянула законопроєкт «Про освіту дорослих» та ухвалила рішення про його доопрацювання і направлення на розгляд Кабінету Міністрів України.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

21 вересня 2021 року колегія Міністерства освіти і науки України розглянула законопроєкт «Про освіту дорослих» та ухвалила рішення про його доопрацювання і направлення на розгляд Кабінету Міністрів України.

Основними цілями законопроєкту є:
– створити умови для розвитку освіти дорослих на засадах комплексного розуміння її суспільної цінності та значущості;
– визначити пріоритетні напрями освіти дорослих, які б забезпечили формування у дорослих осіб ключових компетентностей, рекомендованих Європейським Союзом для освіти впродовж життя;
– упорядкувати систему освіти дорослих;
– визначити засади співробітництва між державою, органами місцевого самоврядування та провайдерами освіти дорослих;
– закласти правові основи діяльності нових інституцій у сфері освіти дорослих.

Складовими освіти пропонується визначати компенсаторну, формаційну, додаткову освіту та професійне навчання. Окрему увагу приділено питанням організації освітнього процесу неформальної освіти дорослих, який має враховувати інтереси та можливості усіх його учасників. Йдеться про освітні, просвітницькі заходи та освітні проєкти для дорослих.

Пропонується створити нову громадсько-державну інституцію ‒ Національну раду з питань освіти дорослих, яка буде покликана забезпечити вплив громадськості на формування державної політики у сфері освіти дорослих.

Законопроєкт ураховує основні рекомендації та досвід Європейського Союзу з питань розвитку освіти упродовж життя, освіти дорослих, а також результати проведеного у 2021 році дослідження «Державна політика у сфері освіти дорослих».

Громадськості також пропонуються ознайомитись із проєктами Законів України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підтримки освіти дорослих» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки освіти дорослих». Вони розроблені з метою створення необхідних законодавчих умов для вдосконалення системи фінансування освіти дорослих.

Зауваження та пропозиції можна подати до 8 жовтня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3kwQ95m, https://bit.ly/3ACbz6w, https://bit.ly/3kxntcf, https://bit.ly/3zA8Ucc, https://bit.ly/3EISMZS

2021-09-22

Фото: МОН

2021-09-22
Share

Громадське обговорення проєкту наказу щодо діяльності молодих вчених

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 1287».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 1287».

Документ забезпечує узгодження наказу Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 1287 «Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 січня 2016 року за № 15/28145)  в частині визначення віку молодого вченого з нормами законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту».

Також проєкт наказу покликаний:
– удосконалити проведення експертизи проміжних та анотованих звітів задля підвищення рівня наукової і науково-технічної експертизи проєктів молодих вчених;
– визначити форм звіту керівника фундаментального/прикладного дослідження або розробки за етапом виконання роботи/розробки та науково-експертного висновку за результатами наукової і науково-технічної експертизи з оцінювання проміжних та анотованих звітів фундаментальних, прикладних робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених.

Зауваження та пропозиції можна подати до 13 вересня 2021 року. 

Детальніше: https://bit.ly/3yzxZ6U, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16#Text, https://bit.ly/38tMEFK 

2021-08-30

2021-08-30
Share

Громадське обговорення проєкту урядової постанови щодо врегулювання питань розвитку наукової діяльності

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 та від 23

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 та від 23 серпня 1994 р. № 582». 

Документ має забезпечити оновлення системи надання державної підтримки найкращих молодих вчених, визначеної Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», посилення їх мотивації до подальшого розвитку наукової діяльності та провадження її на високому рівні.

Зокрема, він покликаний:
– усунути обмеження щодо участі у конкурсі на здобуття стипендій молодих вчених»;
– удосконалити умови та процедури визначення претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України та Президента України;
– надати можливості стипендіатам отримувати стипендії весь період часу, на який їх призначено, незалежно від віку стипендіата;
– врегулювати розподіл функцій та повноважень організаторів конкурсних відборів;
– залучити до процедури конкурсних відборів ради молодих вчених та інші дорадчі органи, які представляють інтереси молодих вчених;
– встановити умови та механізми припинення виплати стипендій та поновлення таких виплат.

Проєкт розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 06.10.20 №40762/1/1-20, відповідно до Закону України від 03.09.20 №870-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо уточнення деяких положень».

Зауваження та пропозиції можна подати до 14 вересня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3yxVjSihttps://bit.ly/3jup42k 

2021-08-30

2021-08-30
Share

Громадське обговорення проєкту Урядової постанови щодо акредитації закладів вищої освіти і спеціальностей

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 20 Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 20 Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних училищах».

Документ має привести у відповідність вартість послуг організаційного характеру, пов’язаних з переоформленням, видачею копії, дубліката відповідного сертифіката про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних училищах, – до фактичних витрат за надання таких послуг.

Зауваження та пропозиції можна подати до 26 вересня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3gARSEm, https://bit.ly/3jjCj5O 

2021-08-26

2021-08-26
Share

Громадське обговорення проєкту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

Документ розроблений згідно з частиною третьою статті 9 Закону України «Про вищу освіту». Його призначення – подальше удосконалення переліку галузей знань та спеціальностей освіти з урахуванням розвитку ринку праці, а також гармонізація з Міжнародною стандартною класифікацією.

Документом передбачені зміни, які стосуються наступних позицій:
– «07 Управління та адміністрування»;
– «08 Право»;
– «09 Біологія»;
– «12 Інформаційні технології»;
– «15 Автоматизація та приладобудування»;
– «17 Електроніка та телекомунікації»;
– «20 Аграрні науки та продовольство»;
– «21 Ветеринарна медицина»;
– «22 Охорона здоров’я»;
– «24 Сфера обслуговування»;
– «25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»;
– «26 Цивільна безпека»;
– «28 Публічне управління та адміністрування»;
– «29 Міжнародні відносини».

Зауваження та пропозиції можна подати до 1 вересня 2021 року. 

Детальніше: https://bit.ly/37GRjny, https://bit.ly/2VUEX8G 

2021-08-13

2021-08-13
Share

Громадське обговорення проєкту Указу Президента щодо Національної премії України імені Бориса Патона

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки пропонує для обговорення проєкт Указу Президента «Питання Національної премії України імені Бориса Патона та підвищення ефективності підтримки наукової та науково-технічної діяльності молодих вчених».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки пропонує для обговорення проєкт Указу Президента «Питання Національної премії України імені Бориса Патона та підвищення ефективності підтримки наукової та науково-технічної діяльності молодих вчених».

Документ розроблений на виконання Закону «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України» № 1399-ІХ. Його призначення – створити правові підстави для Національної премії України імені Бориса Патона.

Документом пропонується:
– затвердити Положення про Національну премію України імені Бориса Патона, Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки (нова редакція), Опис Почесного знака лауреата Національної премії України імені Бориса Патона, Опис Диплома лауреата Національної премії України імені Бориса Патона;
– встановити кількість Національних премій України імені Бориса Патона, які щорічно присуджуються та розмір грошової частини кожної Національної премії України імені Бориса Патона;  
– призначити голову Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона.

Зауваження та пропозиції можна подати до 25 серпня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/37K7QY4, https://bit.ly/3jZmG2k, https://bit.ly/3yCtWr9  

2021-08-11

Фото: МОН

2021-08-11
Share