Громадське обговорення проєкту урядової постанови щодо врегулювання питань розвитку наукової діяльності

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 та від 23

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 та від 23 серпня 1994 р. № 582». 

Документ має забезпечити оновлення системи надання державної підтримки найкращих молодих вчених, визначеної Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», посилення їх мотивації до подальшого розвитку наукової діяльності та провадження її на високому рівні.

Зокрема, він покликаний:
– усунути обмеження щодо участі у конкурсі на здобуття стипендій молодих вчених»;
– удосконалити умови та процедури визначення претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України та Президента України;
– надати можливості стипендіатам отримувати стипендії весь період часу, на який їх призначено, незалежно від віку стипендіата;
– врегулювати розподіл функцій та повноважень організаторів конкурсних відборів;
– залучити до процедури конкурсних відборів ради молодих вчених та інші дорадчі органи, які представляють інтереси молодих вчених;
– встановити умови та механізми припинення виплати стипендій та поновлення таких виплат.

Проєкт розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 06.10.20 №40762/1/1-20, відповідно до Закону України від 03.09.20 №870-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо уточнення деяких положень».

Зауваження та пропозиції можна подати до 14 вересня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3yxVjSihttps://bit.ly/3jup42k 

2021-08-30

2021-08-30

Громадське обговорення проєкту Урядової постанови щодо акредитації закладів вищої освіти і спеціальностей

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 20 Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 20 Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних училищах».

Документ має привести у відповідність вартість послуг організаційного характеру, пов’язаних з переоформленням, видачею копії, дубліката відповідного сертифіката про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних училищах, – до фактичних витрат за надання таких послуг.

Зауваження та пропозиції можна подати до 26 вересня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3gARSEm, https://bit.ly/3jjCj5O 

2021-08-26

2021-08-26

Громадське обговорення проєкту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

Документ розроблений згідно з частиною третьою статті 9 Закону України «Про вищу освіту». Його призначення – подальше удосконалення переліку галузей знань та спеціальностей освіти з урахуванням розвитку ринку праці, а також гармонізація з Міжнародною стандартною класифікацією.

Документом передбачені зміни, які стосуються наступних позицій:
– «07 Управління та адміністрування»;
– «08 Право»;
– «09 Біологія»;
– «12 Інформаційні технології»;
– «15 Автоматизація та приладобудування»;
– «17 Електроніка та телекомунікації»;
– «20 Аграрні науки та продовольство»;
– «21 Ветеринарна медицина»;
– «22 Охорона здоров’я»;
– «24 Сфера обслуговування»;
– «25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»;
– «26 Цивільна безпека»;
– «28 Публічне управління та адміністрування»;
– «29 Міжнародні відносини».

Зауваження та пропозиції можна подати до 1 вересня 2021 року. 

Детальніше: https://bit.ly/37GRjny, https://bit.ly/2VUEX8G 

2021-08-13

2021-08-13

Громадське обговорення проєкту Указу Президента щодо Національної премії України імені Бориса Патона

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки пропонує для обговорення проєкт Указу Президента «Питання Національної премії України імені Бориса Патона та підвищення ефективності підтримки наукової та науково-технічної діяльності молодих вчених».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки пропонує для обговорення проєкт Указу Президента «Питання Національної премії України імені Бориса Патона та підвищення ефективності підтримки наукової та науково-технічної діяльності молодих вчених».

Документ розроблений на виконання Закону «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України» № 1399-ІХ. Його призначення – створити правові підстави для Національної премії України імені Бориса Патона.

Документом пропонується:
– затвердити Положення про Національну премію України імені Бориса Патона, Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки (нова редакція), Опис Почесного знака лауреата Національної премії України імені Бориса Патона, Опис Диплома лауреата Національної премії України імені Бориса Патона;
– встановити кількість Національних премій України імені Бориса Патона, які щорічно присуджуються та розмір грошової частини кожної Національної премії України імені Бориса Патона;  
– призначити голову Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона.

Зауваження та пропозиції можна подати до 25 серпня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/37K7QY4, https://bit.ly/3jZmG2k, https://bit.ly/3yCtWr9  

2021-08-11

Фото: МОН

2021-08-11

Громадське обговорення проєкту Стратегії маркетингу послуг з вищої освіти на міжнародному освітньому ринку

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт Стратегії маркетингу послуг з вищої освіти на міжнародному освітньому ринку на період до 2025 року.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт Стратегії маркетингу послуг з вищої освіти на міжнародному освітньому ринку на період до 2025 року.

Документ підготовлено Українським державним центром міжнародної освіти відповідно до доручення Міністерства освіти і науки України про виконання Плану заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 350-р.

Документ визначає етапи, план та інструментарій популяризації можливостей здобуття освіти в Україні для іноземців та осіб без громадянства, досягнення стабільної позитивної динаміки кількості іноземних здобувачів освіти всіх рівнів. При його підготовці було ураховано зарубіжний досвід.

Зауваження та пропозиції до проєкту Стратегії можна подати до 23 липня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3vRSo5u, https://bit.ly/3vQTSNw 

2021-06-23

Фото: МОН

2021-06-23

Громадське обговорення Концепції цифрової трансформації освіти і науки

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року.

Концепція надає комплексне системне стратегічне бачення цифрової трансформації освітньої та наукової сфери. Вона підготовлена на засадах державної політики цифрового розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 30 січня 2019 року №56 та відповідає пріоритетним напрямам і завданням цифрової трансформації на період до 2023 року, визначеним розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року №365-р.

Проєкт Концепції спрямований на вирішення наступних проблем:
– низький рівень цифрових компетентностей учасників освітнього процесу;
– застарілий зміст освіти з навчальних предметів;
– недостатня кількість комп’ютерного обладнання та відсутність широкосмугового доступу до Інтернету в закладах та установах системи освіти і науки;
– відсутність якісного цифрового освітнього контенту для здобуття освіти;
– відсутність актуальної, достовірної інформації про здобувачів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників, а також науковців для прийняття управлінських рішень та моніторингу ефективності політик;
– забюрократизованість процесів внутрішнього документообігу закладів та установ освіти і науки;
– незручність отримання послуг та сервісів у системі освіти;
– недоступність наукових ресурсів та інфраструктур тощо.

Для їх вирішення мають бути досягнуті п’ять стратегічних цілей:
– цифрове освітнє середовище є доступним та сучасним;
– працівники сфери освіти володіють цифровими компетентностями;
–  зміст освіти в галузі ІКТ відповідає сучасним вимогам;
– послуги та процеси у сфері освіти і науки є прозорими, зручними та ефективними;
– дані у сфері освіти і науки є доступними та достовірними.

Для кожної з цих цілей визначено шляхи та кроки їх досягнення на період до 2026 року.

Зауваження та пропозиції можна подати до 11 червня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/34hzRV8, https://bit.ly/3fjBmrZ 

2021-05-25

Фото: МОН

2021-05-25

Громадське обговорення проєкту постанови Уряду «Про затвердження Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року»

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року».

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року».

Документ націлений на створення необхідних організаційних, правових та фінансових умов розвитку системи дослідницьких інфраструктур в Україні, підвищення їх конкурентоспроможності, а також розвитку сфер наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в частині доступу вчених до передових дослідницьких інфраструктур Європейського Союзу.

Суттєве зниження конкурентоспроможності наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок негативно впливає на розвиток економіки України та якість життя її громадян. Це спричинене відсутністю системної державної політики у цій сфері та багаторічним недофінансуванням капітальних видатків на підтримку й оновлення матеріально-технічної бази наукових установ та закладів вищої освіти.

Прийняття документу дозволить:
– збільшити фінансування дослідницьких інфраструктур на основі вдосконалення інструментів фінансування за умови їх моніторингу та аналізу;
– визначити пріоритети розвитку дослідницьких інфраструктур;
– здійснювати ефективну координацію розвитку дослідницьких інфраструктур;
– зробити більш доступною та відкритою інформацію про дослідницьку інфраструктуру, розширити доступ до неї;
– розвивати участь у міжнародних об’єднаннях дослідницьких інфраструктур та отримати доступ до сучасного наукового обладнання;
– сприяти розвитку різних організаційно-правових форм дослідницьких інфраструктур.

Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 1 червня 2021 року.  

Детальніше: https://bit.ly/2RrKZvH, https://bit.ly/3hGu5nG, https://bit.ly/3bGE3S6, https://bit.ly/3v4bZA4  

2021-05-17

2021-05-17

Громадське обговорення проєкту порядку надання державної підтримки у рамках Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA»

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA».

Документ має врегулювати механізм надання державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України, українським учасникам інноваційних науково-технічних проєктів, в рамках їх участі в Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA».

Прийняття документу дозволить стимулювати здійснення інноваційної діяльності, підвищить спроможність та ефективність українських організацій у   наступних конкурсах та ініціативах Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми «EUREKA».

Програма EUREKA заснована на першій  Конференції Міністрів країн – учасниць  програми у липні 1985 року. З моменту долучення України до цієї програми українські вчені взяли участь у виконанні 43 проєктів у колаборації з представниками з країн Польщі, Чехії, Литви, Іспанії, Франції, Фінляндії, Турції та Словенії. Програма сприяє об’єднанню бізнесу та науково-дослідних інституцій задля здійснення широкомасштабних, великобюджетних проєктів, які неможливо виконати зусиллями однієї країни, сприяє зміцненню конкурентоздатності європейських фірм, розвиває середні та малі підприємства, які працюють у сфері НДДКР. 

Пропозиції до проєкту можна подати до 1 червня 2021 року  

Детальніше:  https://bit.ly/3eVJlLO, https://bit.ly/3ysTrLK, https://bit.ly/3f3wLu7, https://bit.ly/3v7FqB7  

2021-05-17

2021-05-17

Громадське обговорення проєкту Порядку присудження наукового ступеня доктора наук

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку присудження наукового ступеня доктора наук.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку присудження наукового ступеня доктора наук.

Документ розроблений відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності».

«Порядок..» врегульовує основні питання підготовки, експертизи, захисту, порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук. Зокрема у проєкті висвітлюються наступні позиції:
– визначення базових термінів; 
– кваліфікаційні вимоги до дисертанта та дисертації;
– проведення попередньої експертизи докторської дисертації;
– присудження радою наукового ступеня доктора наук;
– розгляд докторської дисертації та атестаційної справи здобувача у МОН;
– дії у разі порушення вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів та процедура скасування рішення ради;
– визнання наукових ступенів, здобутих в іноземних закладах вищої освіти;
– позбавлення наукових ступенів;
–  розгляд апеляцій.

Зауваження та пропозиції можна подати до 7 червня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/2SQXpxB, https://bit.ly/3w62osx 

2021-05-14

2021-05-14

Громадське обговорення проєкту переліку наукових спеціальностей за галузями науки

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт переліку наукових спеціальностей за галузями науки – проєкт наказу «Про затвердження переліку наукових спеціальностей за галузями науки, відповідно до яких присуджуються наукові

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт переліку наукових спеціальностей за галузями науки – проєкт наказу «Про затвердження переліку наукових спеціальностей за галузями науки, відповідно до яких присуджуються наукові ступені кандидата наук і доктора наук». 

Документ розроблено відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Проєкт розроблено на основі Переліку наукових спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 вересня 2011 року № 1057. 

Кількість наукових спеціальностей у пропонованому переліку зменшена шляхом об’єднання окремих спеціальностей або вилучення тих, що вже інтегровані до інших.

Після затвердження Переліку наукових спеціальностей за галузями науки Міністерством будуть розроблені нові паспорти наукових спеціальностей, які міститимуть напрями досліджень з тих спеціальностей, які будуть трансформовані, а також спеціальна таблиця трансформації наукових спеціальностей.

Зауваження та пропозиції можна подати до 28 травня 2021 року. 

Детальніше: https://bit.ly/3hwfsn6, https://bit.ly/2QnjQtd

2021-05-13

2021-05-13