Громадське обговорення проєкту постанови Уряду «Про затвердження Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року»

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року».

2021-05-17

Громадське обговорення проєкту порядку надання державної підтримки у рамках Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA»

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній

2021-05-17

Громадське обговорення проєкту Порядку присудження наукового ступеня доктора наук

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку присудження наукового ступеня доктора наук.

2021-05-14

Громадське обговорення проєкту переліку наукових спеціальностей за галузями науки

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт переліку наукових спеціальностей за галузями науки – проєкт наказу «Про затвердження переліку наукових спеціальностей за галузями науки, відповідно до яких присуджуються наукові

2021-05-13

Громадське обговорення проєкту про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо Національного фонду досліджень України

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Зміни стосуються Національного фонду досліджень України.

2021-05-13

Громадське обговорення проєкту порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової СВР

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії».

2021-05-13

Громадське обговорення проєкту Положення про акредитацію освітніх програм здобувачів вищої освіти

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт нової редакції «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». Документ підготовлений Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

2021-04-30

Громадське обговорення проєкту порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2021 році

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2021

2021-04-26

Громадське обговорення проєкту наказу МОН щодо змін до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт наказу щодо змін до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році.

2021-03-29

Громадське обговорення проєкту наказу МОН щодо затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти»

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти».

2021-03-11