На виконання розпорядження Президії НАН України від 25.02.2020 №127 оголошується конкурс наукових проектів за Цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку та раціонального природокористування в умовах глобальних змін навколишнього середовища на 2020-2024 роки. 

Основна мета – проведення наукових досліджень у галузі сталого розвитку, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та збереження навколишнього середовища, консолідація зусиль науковців установ НАН України, які працюють у цій сфері, ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів, підвищення рівня координації виконання наукових досліджень, сприяння практичному впровадженню інноваційних наукових розробок.

Основні розділи Програми:

– реалізація Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року;

– наукові аспекти сталого енергетичного розвитку України в умовах глобальних змін навколишнього середовища;

– наукові засади управління природно-ресурсним потенціалом та відходами.

Детальніше: https://bit.ly/3do1MWx 

2020-03-23

Конкурс проектів за програмою наукових досліджень з проблем сталого розвитку та раціонального природокористування
Share