Програма діяльності Уряду передбачає 5 чітких цілей для Міністерства освіти і науки, які відомство має виконати за наступні 5 років, затверджена на засіданні Уряду 29 вересня 2019 року.

“Документ встановлює 5 основних пріоритетів, на які ми мусимо орієнтуватись під час подальшої роботи. Дуже важливо, що це не абстрактні цілі, а конкретні вимоги з індикаторами, за якими мірятимуть успіх політик. Так само, як швидкість поступу учня залежить від чіткості поставлених освітніх цілей, так і успіх урядування залежить від того, наскільки вимірюваними можуть бути ваші результати. Такий підхід значно підвищить продуктивність нашої роботи”,  — відзначила Міністр освіти і науки України Ганна Новосад.

Ціль №1 стосується доступу до якісної дошкільної освіти. Цілі №2 і 3 визначають, якими мають бути випускники школи.

Ціль № 4 надає характеристику випускникам закладів вищої освіти. Передбачається, що вони мають бути конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці. Про  досягнення цілі будуть свідчити: частка випускників закладів вищої освіти, зайнятих на позиціях чи у сферах, що вимагають вищої освіти; розмір різниці між оплатою праці осіб з вищою освітою різних рівнів та осіб, які не мають вищої освіти; щонайменше 25% респондентів, опитаних в рамках національних опитувань роботодавців, мають повністю або переважно позитивно оцінити якість вищої освіти в Україні.

Ціль №5 стосується вітчизняної науки. Українські вчені мають отримати належні умови для досліджень та бути інтегрованими у світовий науковий простір. Виконання цілі буде підтверджене збільшенням кількості публікацій та кількості цитувань українських вчених у журналах, які індексуються провідними міжнародними наукометричними базами даних; зростанням частки грантового фінансування у загальному обсязі фінансування наукових досліджень та розробок; високою питомою вагою видатків на фінансування наукових проектів, грантових та стипендіальних програм для молодих вчених у загальному обсязі видатків державного бюджету на науку.

Зараз Міністерство освіти і науки працює над відповідним планом заходів.

Детальніше: https://bit.ly/2ndOd6N, https://bit.ly/2n84wC3

2019-09-30

Програма діяльності МОН: 5 цілей на 5 років
Share