Громадське обговорення Умов прийому до закладів вищої освіти України у 2021 році

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році». 

2020-09-15

Громадське обговорення нової редакції Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення нову редакцію Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

2020-09-10

Громадське обговорення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення порівняльну проєкт наказу МОН “Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року № 32”.

2020-08-27

Громадське обговорення проєкту Порядку конкурсного відбору наукових досліджень і розробок

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, які виконуються закладами вищої освіти та науковими установами державної форми власності,  що належать до сфери управління

2020-08-26

Громадське обговорення проєкту Концепції державної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для студентів

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції державної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання студентів закладів вищої освіти на 2021-2025 роки».

2020-08-18

Громадське обговорення проєкту наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504»

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504» у частині:

2020-07-21

Громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку громадянської освіти на період до 2030 року та плану заходів щодо її реалізації

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Стратегії розвитку громадянської освіти на період до 2030 року та план заходів щодо її реалізації, підготовлені робочою групою, створеною наказом МОН від 25.04.2018 № 430.

2020-07-20

Громадське обговорення проєкту розпорядження Уряду щодо розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні до 2026 року

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції державної програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні до 2026 року»

2020-07-14

Громадське обговорення проєкту Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку скасування рішення  про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації, розроблений з метою реалізації абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про вищу освіту».

2020-07-14

Громадське обговорення проєкту Порядку визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах». Мета проєкту акта – встановити порядок визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших

2020-07-14