ГРОМАДСЬКE ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 184 ГІРНИЦТВО НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ГРОМАДСЬКE ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 184 ГІРНИЦТВО НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 184 Гірництво на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 184 Гірництво на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Цей стандарт містить наступні розділи: вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми програмами відповідної спеціальності, та їх результатів навчання; обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік обов’язкових компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до створення міждисциплінарних освітньо-наукових програм. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія стандарту: здобувачі вищої освіти, заклади вищої освіти. Планується, що реалізація проєкту документу для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін встановить рамкові вимоги до освітніх програм, компетентностей та результатів навчання здобувачів цих програм. Зауваження та пропозиції до проєкту стандарту можна подати до 30 листопада 2023 року.

Детальніше: https://is.gd/rFIogW, https://is.gd/MDxs81

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення

2023-11-15
Поширити
WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2024

WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2024

На сайті Times Higher Education опубліковане чергове видання «Світовий рейтинг університетів 2024» (World University Rankings 2024).

На сайті Times Higher Education опубліковане чергове видання «Світовий рейтинг університетів 2024» (World University Rankings 2024).

Він включає 1904 університети в 108 країнах і регіонах. Визначення результатів базується на новій методології WUR 3.0, яка включає 18 відкаліброваних показників ефективності, які вимірюють ефективність навчального закладу в п’яти сферах: викладання, дослідницьке середовище, якість дослідження, галузь і міжнародний світогляд. При підготовці цьогорічного рейтингу було проаналізовано понад 134 млн цитувань у 16,5 млн наукових публікацій та ураховано результати опитування більш ніж 68 тис. науковців з усього світу; зібрано майже 412 тис. даних із понад 2,6 тис. установ. Рейтинг восьмий рік поспіль очолює Оксфордський університет, але у п’ятірці лідерів відбулися зміни: Стенфордський університет піднявся на друге місце, Массачусетський технологічний інститут став третім, Гарвардський університет посів четверте місце, Кембриджський університет опустився на п’яте місце після третього у минулому році. Серед українських університетів, які взяли участь у рейтингу, до топ-3 увійшли Сумський державний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Харківський національний університет радіоелектроніки.

Детальніше: https://is.gd/k6c0cQ, https://is.gd/Xxw4dA, https://is.gd/KDziMV, https://is.gd/j1ayd5, https://is.gd/jSPnbi, https://is.gd/tABIGN

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення #НРАТ_Освітянам_КращіПрактики

2023-10-06
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН ДО ОПРИЛЮДНЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА ВІДГУКІВ ОФІЦІЙНИХ ОПОНЕНТІВ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН ДО ОПРИЛЮДНЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА ВІДГУКІВ ОФІЦІЙНИХ ОПОНЕНТІВ

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 758».

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 758».

Документ розроблено відповідно до частини п`ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою підвищення рівня академічної доброчесності. Зміни стосуються оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів, зокрема: передбачено модернізувати вживану у наказі термінологію, створити нормативно-правові підстави для оприлюднення дисертаційних робіт до захисту, кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти – після захисту, а також безстрокового зберігання стенограми в електронному вигляді у форматі .pdf із текстовим шаром відповідного засідання спеціалізованої вченої ради у Національному репозитарії академічних текстів і визначити відповідальних за забезпечення цього процесу. Дія змін поширюватиметься на: учасників освітнього процесу, здобувачів освіти та наукових ступенів, заклади вищої освіти та наукові установи. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 17 жовтня 2023 року.

Детальніше: https://is.gd/UNildt, https://is.gd/fVzYJ7

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення

2023-10-04
Поширити
ЩОДО ПРОЄКТУ НОВОГО ПЕРЕЛІКУ ГАЛУЗЕЙ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ЩОДО ПРОЄКТУ НОВОГО ПЕРЕЛІКУ ГАЛУЗЕЙ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Міністерство освіти і науки України інформує громадськість про хід обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

Міністерство освіти і науки України інформує громадськість про хід обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

Проєкт винесено на обговорення на початку серпня 2023 року. Його призначення – забезпечити гармонізацію класифікації галузей знань і спеціальностей, що застосовують в Україні, – з Міжнародною стандартною класифікацією освіти, яку використовують в ЄС та більшості країн світу для ведення державної статистики в освіті та науці. Наявність 10 стандартизованих галузей МСКО є необхідною умовою гармонізації вітчизняного освітнього переліку з системою класифікації, яка використовується в ЄС. Тому у фінальному переліку будуть представлені 10 галузей та додано ще одну – «Безпека та оборона», отже перелік складатиметься не з 28 галузей, а з 11. Наразі МОН вже отримав понад 1000 пропозицій від громадськості, які опрацьовуються. Планується завершити цю роботу до кінця вересня, а на початку жовтня буде оприлюднена оновлена версія запропонованого переліку.

Детальніше: https://is.gd/GXySd5, https://is.gd/0sf3n3, https://is.gd/SevbOI, https://is.gd/5mGUHw, https://is.gd/RlUonv, https://is.gd/XvVmJi

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення

2023-09-25
Поширити
КОНКУРС СТИПЕНДІЙ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА

КОНКУРС СТИПЕНДІЙ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА

Програма імені Фулбрайта в Україні оголосила конкурс на здобуття стипендій імені Фулбрайта на 2024–2025 академічний рік для науковців, дослідників та фахівців.

Програма імені Фулбрайта в Україні оголосила конкурс на здобуття стипендій імені Фулбрайта на 2024–2025 академічний рік для науковців, дослідників та фахівців.

Програма підтримує проведення досліджень в університетах, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах США тривалістю від трьох до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь викладачі й дослідники, які на момент подання заявки мають науковий ступінь кандидата наук, доктора філософії/доктора мистецтва або доктора наук, а також дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр); діячі культури і мистецтва, бібліотекарі, фахівці з музейної справи, журналісти та громадські діячі із досвідом не менше семи років й авторитетом у відповідній галузі знань, які мають публікації (статті, монографії, розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних наукових фахових виданнях, українське громадянство та проживають в Україні на час проведення конкурсу; знають англійську мову на рівні, достатньому для професійного спілкування в англомовному науковому середовищі; зобов’язуються повернутись в Україну після завершення терміну гранту. Заявку на участь у конкурсі можна подати до 15 жовтня 2023 року.

Детальніше: https://is.gd/B3U4QO, https://is.gd/7HheGX

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ГрантиМіжнароднаПідтримка #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення #НРАТ_Бібліотекарям

2023-09-18
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт нової редакції стандарту вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт нової редакції стандарту вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Стандарт оновлений з урахуванням потреби формування у фахівців компетентностей з питань раннього втручання, відповідно до Концепції створення та розвитку системи раннього втручання на період до 2026 року (урядове розпорядження від 15 вересня 2021 р. № 1117) та Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів від 25 квітня 2023 р. № 372-р). Стандарт містить загальну характеристику та вимоги до освітніх програм в частині рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання. Зауваження та пропозиції до проєкту стандарту можна подати до 24 вересня 2023 року.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_обговорення
2023-09-12
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо створення передумов для модернізації мережі закладів вищої освіти)».

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо створення передумов для модернізації мережі закладів вищої освіти)».

Метою модернізації мережі ЗВО є підвищення якості та ефективності роботи системи вищої освіти, збільшення довіри до вищої освіти з боку держави, суспільства та бізнесу. Законопроєктом передбачене унормування змін в організації функціонування територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, коледжів, а також внесення змін до умов прийому на навчання для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтва. Пропонується внести зміни до статей 12, 13, 33, 44 Закону України «Про вищу освіту». Вони стосуватимуться віднесення до сфери управління галузевих державних органів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів ЗВО, а також виключення з числа органів, у сферу повноважень яких входить управління вищою освітою, Національної академії наук України та національних галузевих академій наук. Змінюються повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших органів, до сфери управління яких належать ЗВО та умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти. Проєкт розроблений відповідно до операційної цілі 1.2 та завдання 1.2.1 «Стратегії розвитку вищої освіти на 2022-2032 роки» і пункту 265 «Плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік». Пропозиції та зауваження до проєкту можна надати до 2 жовтня 2023 року.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення
2023-09-06
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН З ПИТАНЬ ПРИСУДЖЕННЯ ТА ПОЗБАВЛЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН З ПИТАНЬ ПРИСУДЖЕННЯ ТА ПОЗБАВЛЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань присудження та позбавлення наукових ступенів».

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань присудження та позбавлення наукових ступенів».

Вони покликані забезпечити імплементацію Закону України від 02.05.2023 № 3062-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості вищої освіти» та удосконалити законодавство з питань підготовки й атестації наукових кадрів. Зміни вносяться до «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» (постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. №44), «Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук» (постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. №1197), «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів» (постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 року № 1329). Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 18 вересня 2023 року.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення
2023-09-05
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ КВАЛІФІКАЦІЙ»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ КВАЛІФІКАЦІЙ»

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про Національну систему кваліфікацій».

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про Національну систему кваліфікацій».

Законопроєкт розроблено на виконання пункту 266 Плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2023 р. № 211-р. Він регулює суспільні відносини, пов’язані з формуванням та розвитком системи кваліфікацій в Україні. Зокрема, документ визначає структуру і функціонування Національної системи кваліфікацій, визначає мету завдання, структуру та принципи її функціонування, засади розроблення рамок кваліфікацій, професійних стандартів, умови формування та підтримання Національного реєстру кваліфікацій, особливості статусу, завдання і повноваження Національного агентства кваліфікацій, галузевих рад з розвитку професійних кваліфікацій, процедури акредитації та діяльності кваліфікаційних центрів, порядок присвоєння (підтвердження) професійних кваліфікацій, порядок визнання кваліфікацій, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подати до 1 жовтня 2023 року.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення
2023-09-04
Поширити
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про систему пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні».

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про систему пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні».

Проєкт визначає правові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні, спрямованої на забезпечення національної безпеки, конкурентоспроможності національного виробництва, сталого розвитку та підвищення якості життя населення. Документ містить систему пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; опис формування пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності груп «Передова наука» та «Подолання національних викликів»; інструменти реалізації державної політики щодо пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; моніторинг реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Він передбачає формування єдиного переліку пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на період до 5 років, формування пріоритетних напрямів за групами «Передова наука» (розвиток фундаментальних наукових досліджень світового рівня) і групи «Подолання національних викликів» (розвиток усього ланцюжка від фундаментальних досліджень до науково-технічних (експериментальних) розробок у сферах, що є важливими для забезпечення національної безпеки та оборони, відновлення економіки та повоєнного сталого розвитку країни); визначення переліку тематичних підгруп групи «Подолання національних викликів». Зауваження та пропозиції до законопроєкту можна подати до 6 вересня 2023 року.
Фото: МОН
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення#НРАТ_Інноваторам_обговорення
2023-08-24
Поширити