Громадське обговорення проєкту змін до переліку органів ліцензування

Міністерством освіти і науки підготовлено до громадського обговорення проєкт змін до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609.

2020-02-19

Громадське обговорення проєкту урядової постанови «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)»

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)».

2020-02-19

Громадське обговорення проєкту наказу МОН щодо змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2020 році

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу щодо змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2020 році.

2020-02-11

Громадське обговорення проєкту змін до переліку спеціальностей, за якими проводиться кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 354 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра».

2020-02-11

Громадське обговорення проєкту змін до Положення про акредитацію освітніх програм

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт змін до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 11 липня 2019 року № 977.

2020-02-10

Громадське обговорення проєкту Методичних рекомендацій щодо конкурсного відбору науково-педагогічних працівників

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт Методичних рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів).

2020-02-07

Громадське обговорення проєкту урядової постанови щодо форми сертифіката про акредитацію освітньої програми

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку».

2020-02-07

Громадське обговорення проєкту урядової постанови щодо внесення змін до Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».

2020-02-07

Громадське обговорення проєкту урядової постанови щодо фінансування у ЗВО пріоритетів НДіНТР

 Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 639».

2020-02-04

Громадське обговорення проєкту наказу МОН щодо регульованих професій

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання».

2020-02-04