Search results found:

posts - 5075

pages - 508

МАЙБУТНЄ ОСВІТИ

МАЙБУТНЄ ОСВІТИ

На сайті European Training Foundation опублікований звіт «Бачення майбутнього: роль геополітики у формуванні освіти та навичок наступного покоління».

На сайті European Training Foundation опублікований звіт «Бачення майбутнього: роль геополітики у формуванні освіти та навичок наступного покоління».

Цей документ розроблено на основі матеріалів публічного обговорення питання представниками країн-членів ЄС, Глобального Півдня, країн-сусідів ЄС, інституцій Євросоюзу, неурядових організацій, дослідницьких груп та аналітичних центрів. Йдеться про узагальнення майбутніх сценаріїв розвитку з позицій ключових геополітичних змін, потенційних загроз, викликів (нестабільність, конфлікти, глобалізація) та можливостей у європейському контексті. Основні теми: доступ до спільних глобальних ресурсів, конкуренція за життєво важливі ресурси, загрози, що стоять перед багатосторонніми та демократичними системами, зростаючий вплив штучного інтелекту та нових технологій на суспільство і політику. Експерти пропонують власне бачення того, як освіта та навички можуть сприяти підвищенню стійкості систем, зміцненню миру та забезпеченню сталого розвитку і наголошують на необхідності спільної роботи над контурами майбутнього систем освіти ХХІ століття.

Детальніше: http://surl.li/uksudn, http://surl.li/xdinel

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_EC #НРАТ_Освітянам_новини

2024-07-10
Share
ПЕРЕЛІК ІНОЗЕМНИХ АКРЕДИТАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ ТА АГЕНТСТВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПЕРЕЛІК ІНОЗЕМНИХ АКРЕДИТАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ ТА АГЕНТСТВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кабінет Міністрів України ухвалив оновлений перелік іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти.

Кабінет Міністрів України ухвалив оновлений перелік іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти.

З попереднього переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти на підставі результатів моніторингу Європейського реєстру із забезпечення якості у сфері вищої освіти (EQAR) були виключені Інститут акредитації, сертифікації та забезпечення якості (Німеччина); EQ-Arts – Підвищення якості у мистецтві (Нідерланди). Разом із тим, перелік доповнено іноземними агентствами, які є членами EQAR: Канарське агентство з оцінки якості та акредитації (Іспанія); Валенсійське агентство з оцінки та прогнозування (Іспанія); Європейська рада богословської освіти (Німеччина); Грецький орган з питань вищої освіти (Греція); Словацьке агентство з акредитації вищої освіти (Словаччина).

Детальніше:  http://surl.li/hymeel, http://surl.li/pkszxg

Фото: МОН

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_новини

2024-07-10
Share
OECD: ОНОВЛЕНІ РАМКИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

OECD: ОНОВЛЕНІ РАМКИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Організація економічного співробітництва та розвитку опублікувала звіт «Оновлені рамки для моніторингу навчання дорослих: покращення ідентифікації даних та відбору показників» із серії «Робочі документи ОЕСР з навчання».

Організація економічного співробітництва та розвитку опублікувала звіт «Оновлені рамки для моніторингу навчання дорослих: покращення ідентифікації даних та відбору показників» із серії «Робочі документи ОЕСР з навчання».

У ньому зазначається, що експертна мережа у сфері ринку праці та економічних і соціальних результатів навчання системно працювала над пошуком та відбором показників для моніторингу політики у галузі навчання дорослих. Перші результати цієї роботи були опубліковані у 2013 році. За останнє десятиліття відбулися значні зміни у політиці, які призвели до перебудови систем навчання дорослих як на національному, так і на міжнародному рівні. Одночасно з цим підвищилася доступність і частота даних, які відзеркалюють процес та результати навчання дорослих. У зв’язку з цим експерти підготували новий звіт, у якому міститься загальне бачення системи навчання дорослих, пропозиції щодо використання статистичних даних та інших показників для моніторингу процесу навчання дорослих, а також національні пріоритети та практика у цій сфері.

Детальніше: http://surl.li/aouuzn, http://surl.li/jkjdbv, https://doi.org/10.1787/02bbacdc-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD #НРАТ_Освітянам_новини

2024-07-10
Share
ВІДКРИТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕРЕЖА ВІДТВОРЮВАНОСТІ

ВІДКРИТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕРЕЖА ВІДТВОРЮВАНОСТІ

На сайті Times Higher Education опублікована стаття Маркуса Мунафо та Ніла Джейкобса «Відкрите дослідження – міцний горішок. Ось як ми можемо почати».

На сайті Times Higher Education опублікована стаття Маркуса Мунафо та Ніла Джейкобса «Відкрите дослідження – міцний горішок. Ось як ми можемо почати».

У ній наголошується: щоб прийняти виклики справжнього упровадження відкритих досліджень, необхідно знайти інвестиції, запровадити систему навчання та віднайти і задіяти відповідні стимули. Насправді усі дослідники, незалежно від галузі знань, – від геноміки до економіки, – зацікавлені, щоб дослідження були якісними та максимально відкритими, для того, щоб їх можна було протестувати та перевірити. Уряди та грантодавці в усьому світі дедалі частіше вимагають цього, але дослідницькі установи часто постають перед проблемою практичної реалізації. Для відкритих досліджень потрібна цифрова інфраструктура у поєднанні з відповідними знаннями та навичками. Забезпечення відкритості науки – це командне завдання: дослідники, техніки та допоміжний персонал мають співпрацювати. Маркус та Ніл пропонують власне бачення того, як сприяти відкритості. Потрібно забезпечити комплексний підхід через чітку артикуляцію академічних завдань та посилення відповідальності наукових колективів; віднайти додаткові кошти для розвитку е-інфраструктури та навчання академічної спільноти; зосередилися на адаптованих локальних рішеннях і стратегіях. Навчання відкритим дослідницьким практикам необхідно координувати, прихільність відкритій науці потрібно винагороджувати (додати у критерії оцінювання, надавати просування по службі). Підвищення мобільності дослідників також сприятиме розповсюдженню гарних практик.  Є гарний приклад Програми відкритих досліджень Мережі відтворюваності Великобританії (UKRN), яка фінансується упродовж останніх п’яти років Фондом розвитку дослідницької Англії. Зазначена Мережа відтворюваності була створена у 2019 році для підтримання позицій Великої Британії як провідного світового дослідницького центру. Наразі в Європі та за її межами формується низка національних мереж відтворюваності, створених за британською моделлю UKRN та адаптованих до конкретного національного контексту. Наразі існує вже 13 національних мереж відтворюваності, представники яких регулярно зустрічаються для обговорення спільних підходів і координації зусиль. Їхня роль все більше визнається політиками та грантодавцями, що знайшло відображення у програмі «Горизонт Європа». Ряд країн (наприклад, Нідерланди) мають відкриті дослідницькі програми, координовані політиками, спонсорами, установами, академіями та іншими зацікавленими сторонами. Це дозволяє об’єднувати ресурси, узгоджувати зобов’язання та працювати разом.

Детальніше: http://surl.li/fggzat

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ВідкритаНаука #НРАТ_ВідкритіДані #НРАТ_Науковцям_новини

2024-07-10
Share
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПЛАНУ ДІЙ УКРАЇНИ З УПРОВАДЖЕННЯ ІНІЦІАТИВИ «ПАРТНЕРСТВО «ВІДКРИТИЙ УРЯД» У 2023–2025 РОКАХ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПЛАНУ ДІЙ УКРАЇНИ З УПРОВАДЖЕННЯ ІНІЦІАТИВИ «ПАРТНЕРСТВО «ВІДКРИТИЙ УРЯД» У 2023–2025 РОКАХ

Секретаріат КМУ та механізм незалежного звітування Партнерства «Відкритий Уряд» пропонують громадськості взяти участь в обговоренні «Огляду плану дій України з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2023–2025 роках».

Секретаріат КМУ та механізм незалежного звітування Партнерства «Відкритий Уряд» пропонують громадськості взяти участь в обговоренні «Огляду плану дій України з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2023–2025 роках».

Документ, опублікований у відкритому доступі, охоплює основні положення плану дій на 2023-2025 роки, його перспективні зобов’язання, опис методології оцінювання та ключові показники, інформацію щодо зобов’язань та спільної розробки плану дій, рекомендації щодо посилення процесу упровадження заходів цієї ініціативи. Зауваження та пропозиції можна подати до 16 липня 2024 року.

Детальніше: https://bit.ly/4cpQUpp, http://surl.li/larwim

Фото: IRM

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_обговорення #НРАТ_Освітянам_обговорення  #НРАТ_Інноваторам_обговорення

2024-07-10
Share
АКТУАЛІЗОВАНО СПИСКИ БЕЗОПЛАТНИХ БАЗ ДАНИХ ПАТЕНТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА НЕПАТЕНТНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

АКТУАЛІЗОВАНО СПИСКИ БЕЗОПЛАТНИХ БАЗ ДАНИХ ПАТЕНТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА НЕПАТЕНТНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій оприлюднив актуалізовані списки безоплатних баз даних патентної документації та непатентної літератури, які використовуються при проведенні патентно-інформаційних досліджень.

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій оприлюднив актуалізовані списки безоплатних баз даних патентної документації та непатентної літератури, які використовуються при проведенні патентно-інформаційних досліджень.

Оновлено перелік баз даних об’єктів промислової власності зарубіжних патентних відомств, до яких надається безоплатний доступ в мережі інтернет з посиланнями на зарубіжні пошукові системи щодо об’єктів промислової власності, офіційні патентні бюлетені, пошукові портали, онлайн-сервіси. Також оновлено перелік науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів, що включає посилання на політематичні бази даних та пошукові системи і тематичні ресурси у галузі медицини, біології, хімії, фізики, екології, комп’ютерних технологій, сільського господарства, інженерії. Корисним для зацікавлених користувачів буде і перелік загальнодоступних інформаційних ресурсів патентної документації (безкоштовний доступ до багатомільйонної бази патентів і патентних заявок багатьох країн світу) та адреси вебсайтів  національних відомств інтелектуальної власності й міжнародних організацій.

Детальніше: http://surl.li/jsxpnl, http://surl.li/zjdkmy, http://surl.li/jdaetl, http://surl.li/ltqbwa, http://surl.li/vlvhvy

Фото: ІР офіс

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ВідкритіДані #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_Інноваторам_новини

2024-07-10
Share
ОЕСР: ТОРГОВІ ПАЛАТИ ТА БІЗНЕС НАВИЧОК

ОЕСР: ТОРГОВІ ПАЛАТИ ТА БІЗНЕС НАВИЧОК

Організація економічного співробітництва та розвитку опублікувала  звіт «Торгові палати та бізнес навичок» із серії «Доповіді ОЕСР про розвиток місцевої економіки та зайнятості».

Організація економічного співробітництва та розвитку опублікувала  звіт «Торгові палати та бізнес навичок» із серії «Доповіді ОЕСР про розвиток місцевої економіки та зайнятості».

Наголошується, що у сучасній динамічній економіці  підприємства стикаються зі зростаючими труднощами у підборі працівників з необхідними навичками. Торгові палати можуть відігравати важливу роль, допомагаючи спільнотам у вирішенні цих нагальних проблем, підтримуючи створення систем навичок  майбутнього. Документ ґрунтується на матеріалах дослідження, нещодавно проведеного ОЕСР у співпраці з Європейськлю та Міжнародною торговою палатою. Воно охопило торгові палати 65 країн і транснаціональних регіонів та було націлене на вивчення їх ролі у формуванні та реалізації політики у галузі навичок на місцевому, регіональному та національному рівнях. Експерти наголошують на важливості розроблення стратегій на усіх рівнях – національному, регіональному, місцевому рівнях; посередництві торгових палат між підприємствами та програмами навчання. вивчення того, як палати можуть додатково підтримувати програми навичок.

Детальніше: http://surl.li/pugrxb, http://surl.li/jwxjds, https://doi.org/10.1787/712a9ddc-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD

2024-07-10
Share
СПРИЯТИ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ ТА ЗМІЦНЕННЮ ДОВІРИ З ПОЛІТИКАМИ

СПРИЯТИ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ ТА ЗМІЦНЕННЮ ДОВІРИ З ПОЛІТИКАМИ

На сайті Times Higher Education опублікована стаття Джуліана Моліна «Як сприяти обміну знаннями та зміцненню довіри з політиками».

На сайті Times Higher Education опублікована стаття Джуліана Моліна «Як сприяти обміну знаннями та зміцненню довіри з політиками».

Автор – викладач державної політики у Брістольському університеті наголошує, що науковці, які  бажають бачити упровадження своїх розробок та рекомендацій, повинні розуміти, як державні інституції  сприймають цінність досліджень. Нещодавні розслідування у справі щодо COVID-19 у Великій Британії  дали широкому загалу нове уявлення про культуру доказів серед урядовців, але навряд чи здивували тих, хто має безпосередній досвід передання результатів досліджень державним службовцям або політикам. Виходячи з власної практики та  зважаючи на відомі йому рекомендації від колег-науковців, які працювали консультантами, підрядниками або комунікаторами з держструктурами, автор  надає ряд порад.  Одна з них – пошук  спільних практик – стратегія розширення діалогу дослідників з офіційними особами в частині обговорення даних досліджень та інтерпретації отриманих результатів. Друга – опанування нової культури доказів на основі розуміння поведінки та моделі мислення посадовців, чиновників, адміністраторів, що випливає зі специфіки політичних інституцій та побудова відповідно до цього адаптованих інтерпретаційних рамок (пояснення релевантності, значення доказів та їхньої якості). Третя – залучення офіційних осіб до дослідницьких програм вже на початковому етапі  – під час планування дослідження. Джуліан вважає, що в епоху «постправди» довіра до досліджень є доволі крихкою, отже необхідно забезпечити більш активний та якісний діалог щодо нових ідей та формування спільних практик, які в решті-решт сприятимуть прогресивним змінам політики.

Детальніше: http://surl.li/aoyztx

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_ПопуляризаціяНауки

2024-07-09
Share
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Міністерством освіти і науки України 3 липня 2024 року оприлюднено повідомлення про захист дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.

Міністерством освіти і науки України 3 липня 2024 року оприлюднено повідомлення про захист дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.

Публікація здійснена відповідно до пункту 17 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167.

Детальніше: http://surl.li/xbxyck, https://is.gd/bmQzt4,  http://surl.li/zccxod

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини

2024-07-09
Share
ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ДОКТОРІВ ТА КАНДИДАТІВ НАУК

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ДОКТОРІВ ТА КАНДИДАТІВ НАУК

Міністерством освіти і науки України 3 липня 2024 року оприлюднено повідомлення про захист на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук.

Міністерством освіти і науки України 3 липня 2024 року оприлюднено повідомлення про захист на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук.

Публікація здійснена відповідно до чинного порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 року № 943.

Детальніше: http://surl.li/ugirf, http://surl.li/ltovlf, http://surl.li/xqbwljhttp://surl.li/rhajmhttp://surl.li/rhrfx

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини

2024-07-09
Share